Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 07-08-2002

Belangenvereniging COAX ziet mogelijkheden voor een open kabelOver ons: COAX Nederland is de belangenvereniging voor internet via de kabel met 1699 betalende leden.

Betreft: Openstellen van kabel voor meerdere internet-aanbieders.COAX is niet gelukkig met de overname van Casema door Liberty Media. Door deze overname krijgt één grootaandeelhouder meer dan 60% van de Nederlandse kabelaansluitingen in handen. Tevens staat Liberty Media niet bekend om investeringen in kwaliteit en klantgerichtheid.

Aan de andere kant realiseren wij ons dat er op korte termijn weinig zal veranderen. Daarnaast kan overal in Nederland maar bij één bedrijf een kabelaansluiting genomen worden; er is gewoon geen echte keuzemogelijkheid en dus ook geen reden de illusie daarvan in stand te houden. Tenslotte heeft Casema dringend geld nodig om te overleven. COAX is er dan ook geen voorstander van dat de overname door de Nma zou worden tegengehouden vanwege het te grote marktaandeel van Liberty Media.

COAX bepleit wel een betere regelgeving. Met name pleiten wij al jaren voor het openstellen van de kabel voor meerdere internet-aanbieders. Een open kabel bevordert de marktwerking tussen internet-aanbieders en geeft de consument, tenminste een gedeeltelijke, keuze vrijheid.

COAX is verheugd te lezen, in het persbericht van France Telecom, dat de Casema kabel over enige tijd open gesteld zal worden voor meerdere internet-aanbieders. Tevens sprak Henk de Goede, directeur van Casema, zich uit voor een open kabel. Toch denken wij dat dit voorbeeld niet vrijwillig door de andere kabelexploitanten gevolgd zal worden.

Al tijden bestuderen commissies, en de Nma en Opta, de kabel-internet-sector. Rapport na rapport verschijnt en verdwijnt weer. Twee-en-half jaar geleden beloofde de toenmalige staats-secretaris Rik van der Ploeg, dat er in mei 2002 een besluit zou worden genomen over de openstelling van de kabel. Tot nu toe is er echter geen enkel besluit genomen en laat de regering de kabelexploitanten hun gang gaan. De monopolie positie van de kabelexploitanten t.a.v. internet via de kabel zal hierdoor nog vele jaren grotendeels blijven bestaan.

Toch is er geen enkele goede reden aan te wijzen waarom voor de kabel niet dezelfde spelregels zouden moeten gelden als voor de telefoonlijn. Waarom zijn er wel strenge regels voor de telefoonlijn van de KPN, en gelden deze regels niet voor de enige andere informatie-drager die bij de meeste Nederlanders de huiskamer binnenkomt? Omdat breedband-internet via de kabel een nieuw product is waarmee hoge investeringen zijn gemoeid? Dat lijkt onwaarschijnlijk want ADSL, breedband-internet via de telefoonlijn, is zelfs nog later in Nederland geïntroduceerd en wel een open systeem. Het kan dus wel, en ADSL is snel bezig om, qua populariteit, de kabel in te halen. Technisch gezien is een open kabel in ieder geval niet zo'n probleem. Ook nu zijn er op de meeste plaatsen al drie verschillende systemen actief (particulier, zakelijk en scholen via Kennisnet) en in sommige steden maken universiteiten ook gebruik van de kabel.
 


De kabelexploitant, en zeker als deze 60% van de markt in handen heeft, zou zich moeten beperken tot de doorgifte van informatie, en hun monopolie niet gebruiken door ook de aanbieder van deze informatie te zijn. Hierdoor wordt de normale marktwerking buiten de deur gehouden en is uiteindelijk de consument de dupe. Hier is goede regelgeving hard nodig.

Omdat regelgeving door de overheid nog zeker enkele jaren op zich laat wachten zal COAX er bij UPC voor te pleiten dat, tegelijk met de Casema kabel, de UPC kabel opengesteld wordt voor andere internet-aanbieders.

Met vriendelijke groeten,

Hans Ronhaar,
namens COAX Nederland
http://www.coax.nl

De vereniging COAX Nederland staat ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 09124353.

Voorzitter COAX Nederland: Hans Ronhaar
Email: voorzitter@coax.nl
Telefoon: 024-3555836
Mobiel: 06-48422133
Fax : 024-3659521

Public Relations: Peter de Jong
Email: pr@coax.nl
Telefoon: 0314-366633
Mobiel: 06-45462274
Fax: 0314-390123

  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid