Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 10-10-2000

COAX Nederland ondersteunt aangekondigde acties publieke omroepenZaterdag 7 oktober werd in het TROS programma Radio Online aangekondigd dat de publieke omroepen onder leiding van het TROS programma RADAR acties op touw gaan zetten om de dienstverlening van UPC te verbeteren. De overkoepelende Internetgebruikersvereniging COAX Nederland ondersteunt deze acties van harte. Als geen ander weten wij hoe slecht het met de dienstverlening van UPC gesteld is. Dagelijks stromen er bij ons vele klachten binnen over de helpdesk, over slechte verbindingen, over onredelijk tot grof gedrag enz enz. COAX overlegt maandelijks met UPC en chello om deze bedrijven de problemen van haar klanten duidelijk te maken en er op aan te sturen dat UPC en chello hun dienstverlening verbeteren. Het lijkt ons niet meer dan fair dat voor een bedrag van 89 gulden per maand UPC levert wat ze beloofd en dat zijn ondermeer hoge snelheden en een een adequate helpdesk. Dit overleg vindt over het algemeen in een goede sfeer plaats en werpt beetje bij beetje ook haar vruchten af. In elk overleg wat wij met UPC/chello hebben gehad is de dienstverlening ter sprake gekomen. Eerlijkheid gebiedt hier wel te zeggen dat langzaam maar zeker verbeteringen merkbaar worden. Mensen die bellen kunnen nu  doorverbonden worden naar een echte helpdesk in plaats van teruggebeld worden, wat vervolgens nooit gebeurde. Helaas is ook nu het terugbellen nog een ramp. Zoals ook uit de resultaten van de enquete op onze website blijkt gaf in september 68,4% van de respondenten de telefonische helpdesk van UPC in september een 5 of lager.  Echter is dit niet de grootste bron van ergernis onder de gebruikers blijkt tevens uit deze enquete. De snelheden zijn in grote delen van het land zeer laag. Uit de resultaten van ons programma

   modemtester(http://www.coax.nl/modemtester) blijkt dat de snelheden in het land zeer wisselend zijn. Vooral het oosten van het land heeft veel te  lijden van drukte op het netwerk van UPC. Ook dit blijft een constante bron van ergernis voor COAX. Wij zijn dan ook blij met de bijval die we steeds meer en meer beginnen te krijgen en hopen dat de aangekondigde gezamelijke actie van de publieke omroepen UPC wel zover zal krijgen dat er verbeteringen gaan optreden. Tijdens overleg met COAX stellen UPC en chello zich over het algemeen heel redelijk op, maar uiteindelijk zijn het de resultaten die tellen. Het resultaat is nu, anderhalf jaar na de invoering van chello, dat chello nog altijd een gebrekkig functionerend product is, en dat de helpdesk matig presteert. Of dit onmacht, onkunde, of onwil is, kunnen wij niet beoordelen. Meer informatie over COAX Nederland:  Medio vorig jaar hebben een aantal regionale gebruikersverenigingen voor internet via de kabel zich verenigd in COAX-Nederland (http://www.coax.nl). Doel van COAX Nederland is het bevorderen van de kwaliteit van de internetdiensten via de kabel. Op het moment telt COAX Nederland zo'n 1700 leden.

Bas van den Bosch,

namens bestuur COAX Nederland.
mail: bestuur@coax.nl


COAX Nederland staat ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 09124353.  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid