Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 12-3-2000

COAX Nederland hekelt monopolie-positie UPCEnkele dagen geleden heeft UPC (http://www.upc.nl) bekend gemaakt haar belang in mediaconcern SBS Broadcasting (http://www.sbs6.nl) uit te breiden tot een meerderheidsbelang. Hiermee heeft UPC niet alleen zo'n 37% van de Nederlande kabelnetwerken in handen, maar wordt het bedrijf tevens eigenaar van de inhoud van televisiekanalen op haar kabelnet. In de Nederlandse pers en politiek wordt afwijzend gereageerd op deze expansie van UPC. De Nederlandse vereniging van Journalisten (NVJ: http://www.nvj.nl) zegt een klacht te zullen indienen bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA : http://www.nma-org.nl). De consumentenbond heeft een spoeddebat in de kamer aangevraagd en tweede kamer-lid Femke Halsma, van Groen Links, heeft gezegd met een initiatief wetsvoorstel te komen, mocht het kabinet niet snel genoeg stappen ondernemen om de monopoliepositie van UPC tegen te gaan (http://www.groenlinks.nl).

Breedbandig internet

Er wordt door pers en politiek nagenoeg alleen gesproken over potentieel misbruik van de machtspositie op televisie-gebied. Wat men hierbij uit het oog verliest is dat deze machtspositie reeds nu al bestaat op het gebied van internet via de kabel. UPC is, naast de KPN, in de unieke positie om breedbandig internet te kunnen leveren in iedere huiskamer. Terwijl de KPN zich puur richt op de doorgave van breedbandig internet (http://www.mxstream.nl) mag UPC van de overheid doen en laten wat het wil op het gebied van digitale diensten. UPC heeft er daarom voor gekozen haar eigen internet aanbieder chello (http://www.chello.nl), het alleenrecht op haar kabels te geven, voor andere providers is geen plaats. Hierdoor wordt de toekomstige beurswaarde van chello enorm opgedreven, ondanks het feit dat chello als internet aanbieder nog in de kinderschoenen staat, en momenteel zeer matig presteert.

Door het gebrek aan concurrentie op de kabel kan chello volstaan met een matige serviceverlening aan haar klanten. Dit heeft geleid tot een grote stroom klachten en media-aandacht (http://www.coax.nl). UPC heeft andere providers die graag breedbandige internetdiensten willen leveren de toegang geweigerd. Concurrenten laat UPC niet toe op de kabel. Dit gebeurt met stilzwijgende instemming van de politiek, en tot grote ergernis van de vereniging van Nederlandse Internet Providers NLIP (http://www.nlip.nl). chello is trouwens geen lid van deze NLIP.

 

Scheiding tussen bedrijven die de inhoud en transport verzorgen.

COAX Nederland strijd al geruime tijd voor een duidelijke scheiding tussen het transportmiddel, de kabel, en de inhoud, in dit geval de internet provider. Het is technisch zeer goed mogelijk om tientallen providers toegang te geven tot de kabel, zoals AT&T in de USA gaat doen. Hierdoor krijgen andere providers ook de kans om een breedbandig internet produkt aan hun klanten te leveren. Wij verwachten dat een eerlijke concurrentie tussen verschillende providers de kwaliteit van breedbandig internet, en het gebruik ervan, sterk zal verhogen, terwijl de prijs zal dalen. Het is ons onduidelijk waarom UPC in het verleden de vrije hand is gegeven in een medium dat een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving inneemt. Breedbandig internet zal zich de komende jaren sterk ontwikkelen. Wij voorzien een tijdperk waarin digitale informatieoverdracht een belangrijkere positie inneemt dan de huidige televisiekanalen. Het is nu de tijd om er voor te zorgen dat niet één bedrijf de inhoud én het transport van breedbandig internet gaat domineren.

chello zal zich verdedigen door te zeggen dat er weldegelijk concurentie is, in de vorm van ADSL van de KPN (http://www.mxstream.nl). Men vergeet er gemakshalve bij te zeggen dat dit wel een open transport medium is.
Wij vinden ook dat de internet via de kabel vergeleken moet worden met ADSL, en omdat de overheid de KPN niet zal toestaan om ADSL te monopoliseren zou zij dit, om dezelfde redenen, ook niet aan UPC moeten toestaan. Ook de consumentenbond constateert dat er feitelijk sprake is van een monopolie-positie.

COAX Nederland zal er, bij de behandeling van de monopoliepositie van UPC in de tweede kamer, op aandringen ook rekening te houden met breedbandig internet. Wij hopen ook dat staatssecretaris Van der Ploeg in zijn nieuwe kabelnotitie duidelijk zal maken dat op het gebied van Internet een monopolie-positie niet getolereerd zal worden.

Meer informatie over COAX Nederland

Medio vorig jaar hebben een aantal regionale gebruikersverenigingen voor internet via de kabel zich verenigd in COAX-Nederland (http://www.coax.nl). Doel van COAX Nederland is het bevorderen van de kwaliteit van de internetdiensten via de kabel. Op het moment telt COAX Nederland zo'n 1700 leden.

Peter de Jong,

namens bestuur COAX Nederland.
mail: bestuur@coax.nl


COAX Nederland staat ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 09124353.  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid