Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 12-10-2000

UPC introduceert garantieplanVanmorgen maakte UPC bekend een garantieplan voor haar klanten in te stellen. Dit houdt in dat de klanten bij wie een onderbreking van een UPC-dienst niet binnen 24 uur opgelost is het dubbele bedrag terug krijgen. COAX Nederland steunt het plan van UPC en is blij dat deze met een dergelijke klachtenregeling komt. Een voorstel met deze strekking van COAX aan UPC werd enkele weken nog door UPC van de tafel geveegd. Door de grootschalige consumentenacties van de afgelopen week is de druk op UPC zo toegenomen dat deze niet anders kon dan hiermee akkoord gaan. Het garantieplan is een stap in de goede richting. COAX vindt echter dat UPC Garantieplan niet expliciet genoeg aangeeft dat alle storingen onder de regeling vallen, ook indien geen sprake is van totale uitval van de service. Verder is het niet meer dan logisch dat in het verleden gerapporteerde klachten waarvoor nog geen regeling is getroffen onder het plan vallen. Tevens vormt restitutieregeling slechts een oplossing voor een deel een deel van de problemen die de gebruikers van de producten van UPC ervaren. De agenda staat nog vol met probleempunten, waaronder de trage verbindingen en de slecht functionerende helpdesk een paar van de belangrijkste zijn. UPC heeft aangekondigd de capaciteit van haar netwerk en de helpdesk fors uit te gaan breiden.

  Door middel van de resultaten van het modemtester-programma houden wij de verbeteringen aan de capaciteit van het netwerk van UPC in de gaten. Ook wordt het functioneren van de helpdesk door de diverse gebruikersverenigingen nauwlettend in de gaten gehouden. COAX Nederland is blij met de steun die de gebruikersverenigingen van de consumentenprogramma's ontvangen en spreekt hierbij de hoop uit dat er nu daadwerkelijke verbeteringen op gaan treden. UPC heeft onder druk van de publiciteit perioden van twee weken tot 1 maand genoemd waarbinnen de positieve effecten van de te nemen maatregelen merkbaar zouden moeten zijn zodat wij UPC dan ook aan deze termijn zullen houden. COAX hoopt dat UPC haar uiterste best zal doen om dit ook waar te maken, en ook dat het de constructieve dialoog met de vertegenwoordigers van haar gebruikers uitbouwt in een poging om zo snel mogelijk te bewerkstelligen dat de klant daadwerkelijk krijgt wat UPC belooft, en waar door de gebruikers ook voor betaald wordt. Meer informatie over COAX Nederland: Medio vorig jaar hebben een aantal regionale gebruikersverenigingen voor internet via de kabel zich verenigd in COAX-Nederland (http://www.coax.nl). Doel van COAX Nederland is het bevorderen van de kwaliteit van de internetdiensten via de kabel. Op het moment telt COAX Nederland zo'n 1840 leden.  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid