Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 12-12-1999

De Chello Gebruikers Organisatie Nederland verandert zijn naam in Internet Gebruikers Vereniging COAX NederlandWie zijn we?
COAX Nederland behartigt de belangen van chello gebruikers in Nederland. Met chello kun je gebruik maken van het Internet via de TV-kabel van de kabelexploitant UPC. COAX Nederland is de centrale gesprekspartner voor UPC/chello tijdens het regelmatige overleg dat wij met hen hebben. COAX Nederland heeft momenteel rond de 1200 leden.

Waarom een andere naam?
De CGO Nederland bestaat uit een landelijke organisatie en diverse regionale organisaties. De laatste maanden zijn er echter door derden een aantal regionale CGO verenigingen opgericht welke los staan van CGO Nederland. Dit schept veel verwarring. Wie is nu wel, en wie niet, aangesloten bij de landelijke organisatie? En waar dienen al die organisaties voor? Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken hebben wij gekozen voor een naamsverandering. COAX Nederland zal daarom vanaf nu dť landelijke behartiger van de belangen van chello gebruikers zijn met regionale afdelingen in alle regio's waar chello verkrijgbaar is. Alleen regionale organisaties die de naam COAX voeren zijn daadwerkelijk aangesloten bij COAX Nederland. Wij hopen hiermee een einde te hebben gemaakt aan de onduidelijkheid. Vereniging die de naam CGO blijven voeren zijn dus niet bij de landelijke vereniging aangesloten, en hebben ook geen binding met de CGO zoals u die uit het verleden kende.

  Waarvoor staat COAX Nederland?
Internet via de kabel is een nieuw produkt dat vele mogelijkheden biedt. Met dit produkt krijgt men, in principe, 24 uur per dag een snelle verbinding met het Internet, tegen een redelijke prijs. In de praktijk valt dit vaak anders uit. Het duurt lang voor je een aansluiting krijgt, de snelheden zijn laag, sommige diensten zijn nog niet goed uitgewerkt, en er zijn toch redelijk vaak langdurige storingen. Als je problemen hebt blijkt de helpdesk slecht, of niet, bereikbaar, en moet men vaak weken wachten voordat de storing verholpen wordt. Wij zien dit alles als kinderziektes van een kabelexploitant die een produkt te gehaast in de markt heeft willen zetten. Dit wekt grote ergernis op bij de gebruikers die een volwassen produkt verwachten. COAX Nederland voert gesprekken over deze ergernissen met de producent van chello. Wij brengen de klachten gebundeld en gestructureerd over aan UPC/chello en maken dan afspraken over de door te voeren verbeteringen of financiŽle compensatie. Vervolgens informeren wij onze leden dan weer over de gemaakte afspraken. Onze leden stellen een goede communicatie met chello/UPC zeer op prijs. Er is het laatste jaar al veel verbeterd. Zo is de data limiet afgeschaft, zijn de snelheden hoger, en de mogelijkheden groter, geworden. Wij verwachten dat de meeste van de problemen waar we nu mee te maken hebben over een of twee jaar voorbij zullen zijn. Tot die tijd zullen wij onze bemiddelende rol tussen gebruiker en producent blijven spelen.
Met dank voor uw aandacht,

Peter de Jong, namens bestuur COAX Nederland.

mail: pr@coax.nl

COAX Nederland staat ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 09124353.

Het bestuur van COAX Nederland heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:Hans Ronhaar (Nijmegen)
Secretaris:Arjen van Efferen (Eindhoven)
Penningmeester:Frankwin Hooglander (Purmerend)
PR:Peter de Jong (Nijmegen)
Algemeen lid:Tom Blokker (Purmerend)
Algemeen lid:Patrick de Wijs (Eindhoven)  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid