Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid  

  Voorpagina
  Column
  Voor de pers
   07-08-'02 Open Kabel
   11-02-'02 Dieptepunt
   12-10-'00 Garantieplan
   10-10-'00 Omroepen
   29-09-'00 A2000
   12-03-'00 SBS
   12-12-'99 COAX NL
  Schrijf ons
  Voor onze leden
  Vereniging
  Lid worden van COAX
  Redactie
COAX Nederland
Kan.v. Osstraat 16
6525 TX Nijmegen


 

  Persbericht 28-09-2000

COAX Nederland tegen snelheidshalvering van internet via de UPC-kabel in de regio AmsterdamDe snelheid van internet via de kabel zal in Noord Holland binnenkort gehalveerd worden. De voormalige power-abbonees van A2000 in de regio Amsterdam zullen binnenkort met een halvering in hun upstream-snelheid te maken krijgen van 32 kB/s naar 16 kB/s. Al ruim drie jaar wordt in Amsterdam internet via de kabel aangeboden, eerst via de kabelmaatschappij A2000 en sinds deze is overgenomen door UPC, via de volle dochter van UPC: chello.

Vanaf het begin konden de zogenaamde A2000 power-abbonees gebruik maken van internet via de kabel voor 89 gulden per maand. Nu wordt deze snelheid gehalveerd zonder dat daar enige vorm van compensatie, financieel of bijvoorbeeld in de uitbreiding van diensten, tegenover staat.

Chello wil graag eenzelfde product aanbieden in het gehele land. Ook COAX Nederland is hier voorstander van. Echter is COAX van mening dat de snelheid in de rest van het land verhoogd kan worden, in plaats van het leveren van een minder product tegen dezelfde prijs in Noord Holland. In de andere regio's wordt internet via de kabel tegen dezelfde prijs aangeboden als in de regio Amsterdam. Zowel de down- als de uploadsnelheden zijn in deze regio's beduidend lager dan in de regio Amsterdam. COAX staat dan ook een verbetering van het product voor, geen verslechtering zoals nu plaats zal gaan vinden.

De ontwikkelingen op het gebied van internet gaan razendsnel. Steeds meer toepassingen vergen grote snelheden. Wij vinden het dan ook raar dat chello van mening is dat na drie jaar deze snelheid omlaag kan gaan. Gebruik maken van het internet is niet slechts een kwestie van downloaden (bijvoorbeeld surfen) maar houdt meer en meer een tweerichtingsverkeer in, waarbij zowel een hoge downstream als een hoge upstream noodzakelijk is.

  COAX Nederland heeft laten uitzoeken wat de rechtspositie van de abbonees in deze is. Zowel de specialisten van COAX Nederland als de Consumentenbond zijn hierbij tot dezelfde conclusie gekomen. Voor de abbonnees is het slikken of stikken aangezien de mensen die zich niet kunnen vinden in de, slecht of niet gecommuniceerde, verslechtering van de productspecificaties de mogelijkheid hebben gekregen hun abbonement op te zeggen en over te stappen naar een andere Internet Service Provider. Echter is een gelijkwardig alternatief niet voorhanden aangezien UPC/chello geen concurrenten op haar kabels toelaat. ADSL, de breedband-internet toegang welke wordt geleverd door KPN telecom, is slechts mondjesmaat beschikbaar en kampt met grote techische problemen, zodat hierbij niet van een concurrent kan worden gesproken.

Afgelopen mei heeft het kabinet zich uitgesproken over de concurrentiemogelijkheden op de kabel. Hieruit is naar voren gekomen dat kabelbedrijven nog twee jaar (nu dus nog 20 maanden) de tijd voordat andere internetaanbieders dan haar eigen dochter toegang dient te krijgen tot de kabels van UPC. (meer info hierover staat op http://www.coax.nl/). Mede hierdoor heeft UPC/chello de vrijheid om, zonder financieele tegemoetkoming, deze snelheid te halveren. Dat het toelaten van concurentie op de kabel wel degelijk mogelijk is, bewijst de regio Rotterdam waar UPC enige tijd gelden het kabelbedrijf van Eneco heeft overgenomen. In deze regio wordt internet aangeboden door b-ART, Sonera en snds enige tijd ook door chello.

Meer informatie over COAX Nederland: Medio vorig jaar hebben een aantal regionale gebruikersverenigingen voor internet via de kabel zich verenigd in COAX-Nederland (http://www.coax.nl). Doel van COAX Nederland is het bevorderen van de kwaliteit van de internetdiensten via de kabel. Op het moment telt COAX Nederland zo'n 1700 leden.

Bas van den Bosch,

namens bestuur COAX Nederland.
mail: bestuur@coax.nl


COAX Nederland staat ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 09124353.  Voorpagina     Nieuws     Schrijf ons     Word lid